Brattås Skole

Nøtterøys sydligste barneskole er bygget for 200 elever og 50 ansatte. Den nye skolen ligger på tomten til den gamle “brakkeskolen” som nå er revet.

Skolen ligger med en 2 etasjes rygg mot veien og trafikkarealene i nord, for å gi et mest mulig solfylt, skjermet og trafikksikkert uteområde for elevene mot syd og sydvest.

 Hovedentreen ligger lett tilgjengelig og synlig fra vei og trafikkområde. Herfra kommer man inn i skolens hjerte som åpner seg i to etasjer med gjennomlys til uteområdet sør før bygget. I tilknytning til dette ligger amfi med sceneløsning, og spesialrom som musikk, mat og helse, gymsal samt bibliotek.

Skolen har stor variasjon av antall elever mellom forskjellige årstrinn. Grupperom ligger tilknyttet fellesarealer for å muliggjøre sambruk med andre trinn. Noen av grupperommen har overlys. Fra garderobene kommer man også rett inn til fellesrommet.

Rett opp trapp, heis og amfi ligger administrasjon og personalrom, lett tilgjengelig, men også avskilt og tilbaketrukket.

Desentraliserte ”private” og småskala innganger fra uteområdet for de ulike trinnene gir trygge elever med god tilknytning til sitt trinn. De private basene for to trinn består av garderober, trinnrom, baserom og grupperom.

 Det er lagt stor vekt på gjennomlys og gjennomsyn mellom de forskjellige arealene.

 G10 (forsterket avdeling) ligger lett tilgjengelig fra parkering/trafikkareal, men er samtidig en integrert del av skolen.

 Prosjektet ble vunnet etter en begrenset anbudskonkurranse sammen med totalentreprenør.

 

  Oppdragsgiver:        Nøtterøy kommune

  Areal:                       ca 2840 m2

  Ferdigstilt:                2013