Blåkorskvartalet

Prosjektet består av boliger, kontorer, forretninger og parkering, og omfatter
hele kvartalet med unntak av en rekke med små trehus i sør. Parkeringen
er i sin helhet lagt under bakken. Innkjøring er lagt i forbindelse med varelevering til butikkene, slik at all trafikk knyttet til anlegget er samlet i ett punkt. Bygningen ligger inntil Stoltenberggata med parken ved Haugar Kunstmuseum midt i mot. Kontrasten mellom den nære trafikken og parkens kvaliteter blir en sentral faktor i utformingen. I de nederste etasjene mot gaten legges det til rette for butikker, og eventuelt kontorer. Boligene i de øverste etasjene blir skjermet for trafikken, mens parken vil oppleves som det nære og viktige naboskapet. Her legges det til rette for store balkonger. Balkongene benyttes som elementer i utformingen ved å skape inn- og uttrekninger og dermed et variert spill i fasaden. Det vurderes å benytte modulelementer i boligene i de øverste etasjene. Bygningens konstruksjoner i de nederste etasjene er betong.