Bekkestua ungdomsskole

Bekkestua ungdomsskole blir Norges største ungdomsskole, på Bekkestua i Bærum kommune. Forprosjektet ble ferdig i april 2019. Byggestart forventes i 2020.

Plan og program
Bekkestua ungdomsskole er i dag en 5-parallell ungdomsskole med ca. 400 elever og 50 ansatte. Nye Bekkestua ungdomsskole er planlagt som 10-parallell ungdomsskole for 8-10 trinn med ca 900 elever og ca 100 ansatte. Den skal være et godt sted for elevene i skolehverdagen, med klar arkitektonisk karakter, takket være bygningskroppens organisering, konstruksjonens rytme og valg av gode og robuste materialer. På denne måten oppstår det romlige sammenhenger som tomten og området ikke har hatt fra før. Dette blir et positivt tilskudd av romopplevelser for alle som kommer til å bruker skolen og uteområdet. Utenom skoletid kan deler av skolen med amfier og multisal brukes for andre formål for å styrke aktivitetstilbudet i bydelen.

Materialer og miljømål
Skolen har høy miljømål i livsløpsperspektiv. Skolen er prosjektert med robuste materialer, med utstrakt bruk av massivtre i konstruksjoner og tegl i første etasje utvendig.