Tettstedsutvikling i Bardu kommune

Ola Roald AS deltok og vant 1. pris i en begrenset plankonkurranse om utvikling av Fremtidstunet i Bardu kommune. Programmet omfattet et område på 220 dekar med barne- og ungdomsskole, barnehage, kulturskole, idrettshall med tilhørende utendørs ballbaner og svømmehall. Oppgaven bestod i å reorganisere og rydde opp i området og foreslå hvordan det kan utvikle seg over tid.

Hovedgrep:

TUNET er stammen i prosjektet. Tunet er den lange rektangulære formen som strekker seg gjennom området og knytter funksjonene sammen. TUNET er  det viktigste arkitektoniske rommet i prosjektet og hovedareal for uteopphold og kommunikasjon.

Forslagets strategi er ikke å vise et endelig resultat av hvordan Fremtidstunet vil bli. Forslaget viser en metode for å sikre en utvikling over tid etter fastlagte rammer. Rammene er fleksible og tydelige, og sikrer at prosjektet kan få en gjennomført høy funksjonell- og arkitektonisk kvalitet.