Bø skole i Hå kommune

Prosjektet omfatter utbygging av Nye Bø barneskole i Hå kommune på Jæren.  Ola Roald AS vant 1. pris i begrenset arkitektkonkurranse våren 2013.

Ny skole skal huse opp til 550 elever hvorav ca 20 er på ATO avdelingen (spesialavdeling). Skolen er en toparalleller med 7 årstrinn.  Elever og lærere er igjen oppdelt i 3 arbeidslag 1.-3. 4.-5. og 6.-7.

Den nye skolen er designet som en korsplan hvor skolens “hjerte” ligger i skjæringspunktet mellom de ulike fløyene. Skolens hovedinngang med tilgang til deler av fellesarelaer, administrasjon, flerbrukshall og ATO ligger i 1.etg. Mens resten av fellesarealene, lærere, og de undervisningsfløyer ligger i 2.etg.

Tomtens hellende landskap gjør at undervisningsfløyene i 2.etg også ligger med direkte utgang på terreng.  Nye Bø skole er i all hovedsak prosjektert som en massivtreskole. Der skolen møter terrenget i bakant er det nødvendige støttemurer i betong.

Det er planlagt jordvarme og oppdelte ventilasjonsagregater som gir korte føringsveier. Dette gjør skolen svært fleksibel med tanke variabel bruk.

Bø skole ble tildelt prisen “Fremtidens skole”, på Nohrcons-konferansen i Danmark i 2017; se video: https://www.youtube.com/watch?v=VGRPvhbN94M

Oppdragsgiver:    Hå kommune

Areal:        ca. 7200 kvm.

Prosjektkostnad:    ca. 360 mill. kr.

Byggestart:    2014