Arktisk kultursenter konkurranse Hammerfest

Åpen internasjonal arkitektkonkurranse (116 deltagere) om byplan og kulturhus i Hammerfest sentrum. Prosjektet ble tildelt ”Hedrende omtale”.

 Vårt prosjekt var basert på en klar sammenheng mellom byplanen og kulturhuset, hvor fokus på klimatisk skjerming og åpenhet mot sjøen var viktige elementer. Samtidig inneholdt planen en betydelig fleksibilitet mht utbyggingsetapper, uten at dette gikk ut over selve byplangrepet.

  

  Konkurranse:                             2004